Matei 16:13-28
13. Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip, şi a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine zic oamenii că sînt Eu, Fiul omului?“
14. Ei au răspuns: „Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Ieremia, sau unul din prooroci.“
15. „Dar voi“, le-a zis El, „cine ziceţi că sînt?“
16. Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!“
17. Isus a luat din nou cuvîntul, şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sîngele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.
18. Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.), şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.
19. Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pămînt, va fi legat în ceruri, şi orice vei deslega pe pămînt, va fi deslegat în ceruri.“
20. Atunci a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul.
21. De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrînilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omorît, şi că a treia zi are să învieze.

Cheia primita de la isus

Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pămînt, va fi legat în ceruri, şi orice vei deslega pe pămînt, va fi deslegat în ceruri.“
Atunci a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul.

Solutii practice:
– Numeste Ierhonul tau
– Delimiteaza cercul in jurul lui
– Strabate cercul zilnic in rugaciune pina cand minunea se va intimpla

Nimic nu-I place mai mult lui dumnezeu decit sa-si arata Gloria

Intrarea in ierusalim – implinirea unui vis

Luca 19:36. Pe cînd mergea Isus, oamenii îşi aşterneau hainele pe drum.
37. Şi cînd S-a apropiat de Ierusalim, spre pogorîşul muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile, pe cari le văzuseră.
38. Ei ziceau: „Binecuvîntat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer, şi slavă în locurile prea înalte!“
39. Unii Farisei, din norod, au zis lui Isus: „Învăţătorule, ceartă-Ţi ucenicii!“
40. Şi El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.“.
41. Cînd S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plîns pentru ea,
42. şi a zis: „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile, cari puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sînt ascunse de ochii tăi.
43. Vor veni peste tine zile, cînd vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura, şi te vor strînge din toate părţile:
44. te vor face una cu pămîntul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău; şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentrucă n-ai cunoscut vremea cînd ai fost cercetată.“

Fa un cerc al rugaciunii in jurul visului tau
Asigurate ca stii voia lui Dumnezeu si nu o uita
Nivelul spiritualitatii tale e legat de marimea viselor care le ai
Imaginatie vs memorie
Rugaciunea largeste imaginatia,credinta si creste viata de rugaciune

Care e visul lui Dumnezeu pentru viata ta?

Visul lui dumnezeu pentru mine
O familie cu cel putin o suta de fii si fiice ale imparatului care :
Sint familia lui Dumnezeu si o iubesc cel putin ca pe familia lor
Au descoperit taina rugaciunii
Cunosc voia lui Dumnezeu
Au initiativa si largesc zi de zi imparatia
Fac ucenici care fac ucenici
Transforma cu dumnezeu orasul Oradea si il fac mare in imparatie

Solutii practice
Alege visul conform voii lui Dumnezeu (cat este despre tine si cat este despre Dumnezeu in visul tau ?)
Pune-l pe hirtie, roaga-te zilnic si a saptea zi de sapte ori
Cere lui Dumnezeu un vis pentru familia ta, biserica ta