Biserica ucenicilor care stiu ca au primit cheia imparatiei – Predica Cornel Caba 1 Aprilie

Matei 16:13-28 13. Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip, şi a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine zic oamenii că sînt Eu, Fiul omului?“ 14. Ei au răspuns: „Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Ieremia, sau unul din prooroci.“ 15. „Dar voi“, le-a zis El, „cine ziceţi că sînt?“ 16. Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!“ 17. Isus a luat din nou cuvîntul, şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sîngele ţi-a descoperit lucrul acesta,…Citește mai mult

Roada ucenicului, alti ucenici – Predica Cornel Caba 11 Martie

Biserica lui Hristos Ioan 15: 12-17 12. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu. 13. Nu este mai mare dragoste decît să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi. 14. Voi sînteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu. 15. Nu vă mai numesc robi, pentrucă robul nu ştie ce face stăpînul său; ci v-am numit prieteni, pentrucă v-am făcut cunoscut tot ce am auzit dela Tatăl Meu. 16. Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rînduit să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi…Citește mai mult

Biserica lui Hristos creste prin loialitatea crestinilor

Ioan 15: 1-9 1. Eu sînt adevărata viţă, şi Tatăl Meu este vierul. 2. Pe orice mlădiţă, care este în Mine şi n-aduce roadă, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce roadă, o curăţeşte, ca să aducă şi mai multă roadă. 3. Acum voi sînteţi curaţi, din pricina cuvîntului, pe care vi l-am spus. 4. Rămîneţi în Mine, şi Eu voi rămînea în voi. Dupăcum mlădiţa nu poate aduce roadă dela sine, dacă nu rămîne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi roadă, dacă nu rămîneţi în Mine. 5. Eu sînt Viţa, voi sînteţi…Citește mai mult