Tot ce-am jerfit va invia – Predica Cornel Caba 8 Aprilie

Psalmul 24:7-11 7. Porţi, ridicaţi-vă capetele;ridicaţi-vă, porţi vecinice,ca să intre Împăratul slavei! - 8. „Cine este acest Împărat al slavei?“ -Domnul cel tare şi puternic,Domnul cel viteaz în lupte. 9. Porţi, ridicaţi-vă capetele;ridicaţi-le, porţi vecinice,ca să intre Împăratul slavei! 10. „Cine este acest Împărat al slavei?“- Domnul oştirilor:El este Împăratul slavei! - Modelul domnului isus Filipeni 2:6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuş n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 7. ci S-a desbrăcat pe sine însuş şi a luat un chip de rob, făcîndu-Se asemenea…Citește mai mult

Biserica ucenicilor care stiu ca au primit cheia imparatiei – Predica Cornel Caba 1 Aprilie

Matei 16:13-28 13. Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip, şi a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine zic oamenii că sînt Eu, Fiul omului?“ 14. Ei au răspuns: „Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Ieremia, sau unul din prooroci.“ 15. „Dar voi“, le-a zis El, „cine ziceţi că sînt?“ 16. Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!“ 17. Isus a luat din nou cuvîntul, şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sîngele ţi-a descoperit lucrul acesta,…Citește mai mult