Ioan 15: 1-9

1. Eu sînt adevărata viţă, şi Tatăl Meu este vierul.
2. Pe orice mlădiţă, care este în Mine şi n-aduce roadă, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce roadă, o curăţeşte, ca să aducă şi mai multă roadă.
3. Acum voi sînteţi curaţi, din pricina cuvîntului, pe care vi l-am spus.
4. Rămîneţi în Mine, şi Eu voi rămînea în voi. Dupăcum mlădiţa nu poate aduce roadă dela sine, dacă nu rămîne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi roadă, dacă nu rămîneţi în Mine.
5. Eu sînt Viţa, voi sînteţi mlădiţele. Cine rămîne în Mine, şi în cine rămîn Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.
6. Dacă nu rămîne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sînt strînse, aruncate în foc, şi ard.
7. Dacă rămîneţi în Mine, şi dacă rămîn în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.
8. Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.
9. Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămîneţi în dragostea Mea.
10. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămînea în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, şi rămîn în dragostea Lui.
11. V-am spus aceste lucruri, pentruca bucuria Mea să rămînă în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.

Loialitate inseamna ramanere in vita
Loialitatea aduce roada
Loialitatea este cea mai inalta dovada de iubire
Ioan 15:12-17

INDEPENDENTA
OFENSA
PASIVITATATEA
CRITICISMUL
AMAGIREA ALTORA
POLITICIANISMUL BISERICESC
RAZVRATIREA PE FATA

Mai pe sus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acopera o sumedenie de păcate.