Matei 4:17
“De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască și să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”

Pocainta

Dex – cainta de fapte rele
Metanoia – schimbarea vietii care rezulta dintr-o convertire spirituala
Pocainta = schimbare transformatioanala a inimii care are la baza inoirea zilnica a mintii

Cercurile naturale ale vietii

Cercul robiei
Cercul pustiei
Cercul instaurarii impratiei ( luarii in stapanire )

Pocainta sau impietrire
Auzire – cuvantul lui dumnezeu
Deosebire / decizie – ex. Ghedeon
Devenire

Isaia 55:6-7
“Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertâNd

Ezechiel 36:25-27
“Vă voi stropi cu apă curată și veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate spurcăciunile voastre și de toţi idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi și vă voi face să urmaţi poruncile Mele și să păziţi și să împliniţi legile Mele.”