O Viata Noua | O Comunitate Noua | O Societate Noua

Efeseni 1-6

 

O viata noua

 • 1.Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii cari sînt în Efes şi credincioşii în Hristos Isus 2. Har şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Hristos. 3. Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvîntat cu tot felul de binecuvîntări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. 4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, dupăce, în dragostea Lui, 5. ne-a rînduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale, 6. spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui. 7. În El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său, 8. pe care l-a răspîndit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere; 9. căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuş, 10. ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremilor, spre a-Şi uni iarăş într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, şi cele de pe pămînt.  11. În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rînduiţi mai dinainte, după hotărîrea Aceluia, care face toate după sfatul voiei Sale, 12. ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, cari mai dinainte am nădăjduit în Hristos. 13. Şi voi, după ce aţi auzit cuvîntul adevărului (Evanghelia mîntuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfînt, care fusese făgăduit, 14. şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor cîştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Binecuvantarea trecuta a alegerii – lucrarea TATALUI

 • 4.În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, dupăce, în dragostea Lui,
 • 5.ne-a rînduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale,
 • 6.spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui.
 • ALEGEREA TATALUI ESTE REVELATOARE, CHEAMA LA SFINTENIE SI LA UMILINTA

Binecuvantarea prezenta a infierii – lucrarea FIULUI

 • 7.În El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său,
 • 8.pe care l-a răspîndit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere;
 • 9.căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuş,
 • 10.ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremilor, spre a-Şi uni iarăş într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, şi cele de pe pămînt.
 • 11.În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rînduiţi mai dinainte, după hotărîrea Aceluia, care face toate după sfatul voiei Sale,
 • 12.ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, cari mai dinainte am nădăjduit în Hristos
 • DEVENIM POPORUL LUI DUMNEZEU CARE ESTE PROPRIETATEA LUI, DUPA VOIA LUI, SPRE SLAVA LUI

Binecuvantarea viitoare a unirii noastre – lucrarea DUHULUI SFANT

 • 13.Şi voi, după ce aţi auzit cuvîntul adevărului (Evanghelia mîntuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfînt, care fusese făgăduit,
 • 14.şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor cîştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.
 • SIGILIU – semn al proprietatii
 • ARVUNA – termen grecesc pentru inel de logodna

SCOPUL REVELATOR AL ACESTOR BINECUVANTARI ESTE POPORUL LUI DUMNEZEU CEI CE SINT IN HRISTOS

O Viata Noua – Rugaciunea revelatiei 

 • De aceea şi eu, de cînd am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi, şi despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii, 16.nu încetez să aduc mulţămiri pentru voi, cînd vă pomenesc în rugăciunile mele. 17. Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, 18. şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi, 19. şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, 20. pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi, şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, 21. mai pe sus de orice domnie, de orice stăpînire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. 22. El I-a pus totul supt picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, 23. care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi.
 • 1.Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, 2. în cari trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.  3. Între ei eram şi noi toţi odinioară, cînd trăiam în poftele firii noastre pămînteşti, cînd făceam voile firii pămînteşti şi ale gîndurilor noastre, şi eram din fire copii ai mîniei, ca şi ceilalţi.  4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,  5. măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sînteţi mîntuiţi).  6. El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus,  7. ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus.  8. Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu.  9. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.  10. Căci noi sîntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.
 • REVELATIA SLAVEI LUI E LEGATA DE DESCOPERIREA DRAGOSTEI LUI DUMNEZEU
 • APLICATIE PRACTICA :
 • CITESTE EFESENI MACAR PRIMELE 2 CAPITOLE
 • NOTEAZA-TI O REVELATIE CARE AI PRIMIT-O
 • TINE O ZI DE POST ( CE ZICI DE MIERCURI?)
 • HAI LA RUGACIUNE

O Viata Noua

 • Rugaciunea = Lauda lui Dumnezeu pentru ceea ce a facut in Hristos si cerere pentru descoperirea in profunzime ( REVELATIE) a ceea ce infaptuit pentru noi :
 • NADEJDEA CHEMARII LUI
 • BOGATIA SLAVEI MOSTENIRII LUI IN SFINTI
 • NEMARGINITA MARIME A PUTERII LUI
 • Isus plinatatea celui ce implineste totul in toti
 • El a inviat
 • El a fost pus deasupra raului si sta la dreapta TATALUI
 • El este capul bisericii ( piatra din capul unghiului )

O viata noua – o noua comunitate

 • 10.Căci noi sîntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. 11. De aceea voi, cari altădată eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia cari se cheamă tăiaţi împrejur, şi cari sînt tăiaţi împrejur în trup de mîna omului: 12. aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.  13. Dar acum, în Hristos Isus, voi, cari odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sîngele lui Hristos.  14. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul dela mijloc care-i despărţea,  15. şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orînduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuş un singur om nou, făcînd astfel pace;  16. şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia. 17. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape. 18. Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.  19. Aşa dar, voi nu mai sînteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sînteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, 20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.  21. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfînt în Domnul. 22. Şi prin El şi voi sînteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.
 • Aplicatie practita : praznic de sarbatori
 • Citeste zilnic + primele 3 capitole din Efeseni
 • Noteaza-ti revelatia care ai primit-o
 • Tine o zi de post ( Miercuri e ok?)
 • Hai cu noi la rugaciune

Tabloul secolului 20-21

 • O societate fara Hristos duce la alienare ( instrainare /dezradacinare ), urmarile :
 • Oameni fara tara
 • Oameni fara prieteni adevarati
 • Oameni fara Nadejde ( fara speranta )
 • Oameni fara Dumnezeu

Tabloul lui Dumnezeu

 • In Hristos prin singele Lui sintem apropiati
 • Devenim cetateni impreuna cu sfintii – IMPARATIA
 • Avem oameni cu care sintem UNA ( prieteni adevarati ) – FAMILIA LUI
 • Avem speranta si incredere in puterea Lui pentru a crea o noua umanitate – un nou TEMPLU
 • Il cunoastem pe Dumnezeu in fiecare zi

Taina Evangheliei – descoperita lui Pavel 

 • 1.Iată de ce eu, Pavel, întemniţatul lui Isus Hristos pentru voi, Neamurilor … 2.(Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată faţă de voi.  3. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta, despre care vă scrisei în puţine cuvinte.4. Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, 5. care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinţilor apostoli şi prooroci ai lui Hristos, prin Duhul. 6. Că adică Neamurile sînt împreună moştenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaş făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea, 7. al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui. 8. Da, mie, care sînt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos, 9. şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile; 10. pentruca domniile şi stăpînirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, 11. după planul vecinic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. 12. În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere. 13. Vă rog iarăş să nu vă pierdeţi cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi: aceasta este slava voastră).

Aplicatie practica de Craciun

 • 14.… Iată dece, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos,15.din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pămînt, 16. şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru,  17. aşa încît Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentruca, avînd rădăcina şi temelia pusă în dragoste, 18. să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adîncimea şi înălţimea; 19. şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. 20. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decît cerem sau gîndim noi, 21. a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.