O Viata Noua | O Comunitate Noua | O Societate Noua

Efeseni 1-6

 

O viata noua

 • 1.Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii cari sînt în Efes şi credincioşii în Hristos Isus 2. Har şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Hristos. 3. Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvîntat cu tot felul de binecuvîntări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. 4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, dupăce, în dragostea Lui, 5. ne-a rînduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale, 6. spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui. 7. În El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său, 8. pe care l-a răspîndit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere; 9. căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuş, 10. ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremilor, spre a-Şi uni iarăş într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, şi cele de pe pămînt.  11. În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rînduiţi mai dinainte, după hotărîrea Aceluia, care face toate după sfatul voiei Sale, 12. ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, cari mai dinainte am nădăjduit în Hristos. 13. Şi voi, după ce aţi auzit cuvîntul adevărului (Evanghelia mîntuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfînt, care fusese făgăduit, 14. şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor cîştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Binecuvantarea trecuta a alegerii – lucrarea TATALUI

 • 4.În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, dupăce, în dragostea Lui,
 • 5.ne-a rînduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale,
 • 6.spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui.
 • ALEGEREA TATALUI ESTE REVELATOARE, CHEAMA LA SFINTENIE SI LA UMILINTA

Binecuvantarea prezenta a infierii – lucrarea FIULUI

 • 7.În El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său,
 • 8.pe care l-a răspîndit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere;
 • 9.căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuş,
 • 10.ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremilor, spre a-Şi uni iarăş într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, şi cele de pe pămînt.
 • 11.În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rînduiţi mai dinainte, după hotărîrea Aceluia, care face toate după sfatul voiei Sale,
 • 12.ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, cari mai dinainte am nădăjduit în Hristos
 • DEVENIM POPORUL LUI DUMNEZEU CARE ESTE PROPRIETATEA LUI, DUPA VOIA LUI, SPRE SLAVA LUI

Binecuvantarea viitoare a unirii noastre – lucrarea DUHULUI SFANT

 • 13.Şi voi, după ce aţi auzit cuvîntul adevărului (Evanghelia mîntuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfînt, care fusese făgăduit,
 • 14.şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor cîştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.
 • SIGILIU – semn al proprietatii
 • ARVUNA – termen grecesc pentru inel de logodna

SCOPUL REVELATOR AL ACESTOR BINECUVANTARI ESTE POPORUL LUI DUMNEZEU CEI CE SINT IN HRISTOS

O Viata Noua – Rugaciunea revelatiei 

 • De aceea şi eu, de cînd am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi, şi despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii, 16.nu încetez să aduc mulţămiri pentru voi, cînd vă pomenesc în rugăciunile mele. 17. Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, 18. şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi, 19. şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, 20. pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi, şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, 21. mai pe sus de orice domnie, de orice stăpînire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. 22. El I-a pus totul supt picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, 23. care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi.
 • 1.Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, 2. în cari trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.  3. Între ei eram şi noi toţi odinioară, cînd trăiam în poftele firii noastre pămînteşti, cînd făceam voile firii pămînteşti şi ale gîndurilor noastre, şi eram din fire copii ai mîniei, ca şi ceilalţi.  4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,  5. măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sînteţi mîntuiţi).  6. El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus,  7. ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus.  8. Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu.  9. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.  10. Căci noi sîntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.
 • REVELATIA SLAVEI LUI E LEGATA DE DESCOPERIREA DRAGOSTEI LUI DUMNEZEU
 • APLICATIE PRACTICA :
 • CITESTE EFESENI MACAR PRIMELE 2 CAPITOLE
 • NOTEAZA-TI O REVELATIE CARE AI PRIMIT-O
 • TINE O ZI DE POST ( CE ZICI DE MIERCURI?)
 • HAI LA RUGACIUNE

O Viata Noua

 • Rugaciunea = Lauda lui Dumnezeu pentru ceea ce a facut in Hristos si cerere pentru descoperirea in profunzime ( REVELATIE) a ceea ce infaptuit pentru noi :
 • NADEJDEA CHEMARII LUI
 • BOGATIA SLAVEI MOSTENIRII LUI IN SFINTI
 • NEMARGINITA MARIME A PUTERII LUI
 • Isus plinatatea celui ce implineste totul in toti
 • El a inviat
 • El a fost pus deasupra raului si sta la dreapta TATALUI
 • El este capul bisericii ( piatra din capul unghiului )

O viata noua – o noua comunitate

 • 10.Căci noi sîntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. 11. De aceea voi, cari altădată eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia cari se cheamă tăiaţi împrejur, şi cari sînt tăiaţi împrejur în trup de mîna omului: 12. aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.  13. Dar acum, în Hristos Isus, voi, cari odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sîngele lui Hristos.  14. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul dela mijloc care-i despărţea,  15. şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orînduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuş un singur om nou, făcînd astfel pace;  16. şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia. 17. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape. 18. Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.  19. Aşa dar, voi nu mai sînteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sînteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, 20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.  21. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfînt în Domnul. 22. Şi prin El şi voi sînteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.
 • Aplicatie practita : praznic de sarbatori
 • Citeste zilnic + primele 3 capitole din Efeseni
 • Noteaza-ti revelatia care ai primit-o
 • Tine o zi de post ( Miercuri e ok?)
 • Hai cu noi la rugaciune

Tabloul secolului 20-21

 • O societate fara Hristos duce la alienare ( instrainare /dezradacinare ), urmarile :
 • Oameni fara tara
 • Oameni fara prieteni adevarati
 • Oameni fara Nadejde ( fara speranta )
 • Oameni fara Dumnezeu

Tabloul lui Dumnezeu

 • In Hristos prin singele Lui sintem apropiati
 • Devenim cetateni impreuna cu sfintii – IMPARATIA
 • Avem oameni cu care sintem UNA ( prieteni adevarati ) – FAMILIA LUI
 • Avem speranta si incredere in puterea Lui pentru a crea o noua umanitate – un nou TEMPLU
 • Il cunoastem pe Dumnezeu in fiecare zi

Taina Evangheliei – descoperita lui Pavel 

 • 1.Iată de ce eu, Pavel, întemniţatul lui Isus Hristos pentru voi, Neamurilor … 2.(Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată faţă de voi.  3. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta, despre care vă scrisei în puţine cuvinte.4. Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, 5. care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinţilor apostoli şi prooroci ai lui Hristos, prin Duhul. 6. Că adică Neamurile sînt împreună moştenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaş făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea, 7. al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui. 8. Da, mie, care sînt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos, 9. şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile; 10. pentruca domniile şi stăpînirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, 11. după planul vecinic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. 12. În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere. 13. Vă rog iarăş să nu vă pierdeţi cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi: aceasta este slava voastră).

Aplicatie practica de Craciun

 • 14.… Iată dece, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos,15.din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pămînt, 16. şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru,  17. aşa încît Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentruca, avînd rădăcina şi temelia pusă în dragoste, 18. să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adîncimea şi înălţimea; 19. şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. 20. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decît cerem sau gîndim noi, 21. a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.

 

O comunitate noua

 • 1.Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea, pe care aţi primit-o, 2. cu toată smerenia şi blîndeţa, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste,  3. şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.  4. Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre. 5. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. 6. Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai pe sus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. 7. Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. 8. De aceea este zis: „S-a suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri oamenilor.  9. Şi acest: „S-a suit“, ce însemnează decît că înainte Se pogorîse în părţile mai de jos ale pămîntului?  10. Cel ce S-a pogorît, este acelaş cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile.  11. Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,  12. pentru desăvîrşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,  13. pînă vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;  14. ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vînt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire 15. ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.  16. Din El tot trupul, bine închegat şi strîns legat, prin ceiace dă fiecare încheitură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste
 • Ea depinde de dragostea din caracterul si conduita noastra
 • Ea se naste din unitatea Dumnezeului nostru
 • Ea este inbogatita de diversitatea darurilor noastre
 • Ea creste odata cu maturizarea noastra
 • Comunitatea formata de cei care sint poporul Lui se exprima prin
 • Smerenie – tapeinosfrosine – o smerenie a mintii – atitudinea de a vedea valoarea celorlalti
 • Blandete – praotes – o putere interioara care ne invredniceste sa fin blanzi
 • Rabdare – makrothymia – se manifesta fata de oamenii sacaitori
 • Dragoste exprimata prin smerenie , blandete si rabdare
 • Unitatea nu trebuie sa o cream, o avem deja in Hristos
 • Un singur trup, are un singur Duh, un singur Domn, un singur botez, un singur TATA al tuturor
 • Tatal – familie
 • Isus Hristos – nadejde, credinta, botez
 • Duhul Sfant – un singur trup – BISERICA – comuniatea NOUA
 • Frumusetea comuniattii este diversitatea darurilor ( charismate )
 • 5 liste in NT arata 20 de daruri ( TOP 3 ?)
 • Mai multe daruri exprimate in trupul lui Hristos, o slujire mai mare – mai multa viata , mai multe lucrari… ( diakonii )
 • 5 daruri date mentionate – cu scopul echiparii pt slujire in trupul lui Hristos
 • Cresterea – maturizarea

Kantano = intilnirea dintre credinta si cunoastere ( in sens ebraic ) lui ISUS HRISTOS

Nu mai fiti copiii :  ajungeti la inaltimea staturii plinatatii lui Hristos ( mireasa nu copii )

copii – periferoneroi – care se invant in cerc

Solutia : ci, credinciosi adevarului — adevarul spus in dragoste vs adevarul lucrat, trait, mentinut in dragost

Coordonatele cresterii : ADEVARUL si DRAGOSTEA

 

2019 : ne punem bazele corect

 • Iată dar ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgînii, în deşertăciunea gîndurilor lor,18. avînd mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor.19. Ei şi-au perdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrînare, şi săvîrşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie.20. Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos;21. dacă, cel puţin, L-aţi ascultat, şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi,22. cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă desbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare;23. şi să vă înoiţi în duhul minţii voastre,24. şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.

Traire pagana cauze /efecte

 • Minte intunecata
 • Straini de viata lui Dumnezeu
 • Nestiinta cazata de impietrirea

( porosis = tabacire, batatura ) inimii lor

 

Traire crestina cauze/ efecte

 • Isus = invatatorul , invatatura si contextul invatarii noastre
 • Dezbracarea de omul cel vechi
 • Inoirea Duhului
 • Imbracarea cu omul cel nou
 • 25. De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul“, pentrucă sîntem mădulare unii altora.
 • NU SPUNETI MINCIUNI CI MAI DEGRABA SPUNETI ADEVARUL
 • Minciuna ( pseudos ) – distruge partasia, increderea si slabeste TRUPUL
 • 26. „Mîniaţi-vă şi nu păcătuiţi“. Să n-apună soarele peste mînia voastră,
 • 27. şi să nu daţi prilej diavolului.
 • NU VA PIERDETI CUMPATUL CI MAI DEGRABA ASIGURATI-VA CA MANIA VOASTRA ESTE DREAPTA
 • Mania dreapta ( cu cele trei filtre de mai sus ) fata de lucrurile care il minie pe Dumnezeu
 • Orge ( manie care te motiveaza sa actionezi ) diferit de amaraciune care este o incarcare negative pasiva
 • 28. Cine fura, să nu mai fure; ci mai de grabă să lucreze cu mînile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.
 • NU FURA CI MUNCESTE SI DA
 • Furtul nu se refera doar la bani ci si la taxe care priveaza statul de drepturile lui , la angajatori care asupresc angajatii, angajatii care nu presteaza o munca de caliatate sau care fura din timpul de lucru…
 • 29. Niciun cuvînt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. 30. Să nu întristaţi pe Duhul Sfînt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării
 • NU FOLOSI GURA PENTRU RAU CI PENTRU BINE
 • Vorbirea este asemanarea dintre om si Dumnezeu
 • Intristarea Duhului Sfant – el este un Duh SFANT al UNITATII, al ADEVARULUI
 • 31Orice amărăciune, orice iuţime, orice mînie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.
 • 32. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.
 • NU FITI LIPSITI DE BUNATATE SI ASPRI MAI DEGRABA FITI BUNI SI IERTATORI
 • Amaraciune (pikria) – duh ursuz si vorba acra
 • Iutine ( thymos ) izbucnire patimasa
 • Manie ( orge) ostilitate rezervata
 • Strigare ( krauge ) oamenii care striga /urla unul la altul
 • Clevetire (blasfemia )vorbire de rau atunci cand ceilalti nu sint de fata
 • Rautate (kakia ) rea vointa , dorind raul
 • Solutia sa-L imitam ( mimetai) pe DUMNEZEU

 

O VIATA NOUA

 • Rugaciunea = Lauda lui Dumnezeu pentru ceea ce a facut in Hristos si cerere pentru descoperirea in profunzime ( REVELATIE) a ceea ce infaptuit pentru noi :
 • NADEJDEA CHEMARII LUI
 • BOGATIA SLAVEI MOSTENIRII LUI IN SFINTI
 • NEMARGINITA MARIME A PUTERII LUI

 

O COMUNITATE NOUA

 • Ea depinde de dragostea din caracterul si conduita noastra
 • Ea se naste din unitatea Dumnezeului nostru
 • Ea este inbogatita de diversitatea darurilor noastre
 • Ea creste odata cu maturizarea noastra
 • Cresterea – maturizarea

Katantao = intilnirea dintre credinta si cunoastere ( in sens ebraic ) lui ISUS HRISTOS

Nu mai fiti copiii :  ajungeti la inaltimea staturii plinatatii lui Hristos ( mireasa nu copii )

copii – periferoneroi – care se invant in cerc

Solutia : ci, credinciosi adevarului — adevarul spus in dragoste vs adevarul lucrat, trait, mentinut in dragoste

Coordonatele cresterii : ADEVARUL si DRAGOSTEA

 

 • 5:1.Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu ca nişte copii prea iubiţi. 2.Trăiţi în dragoste, dupăcum şi Hristos ne-a iubit, şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros“, lui Dumnezeu. 3. Curvia, sau orice altfel de necurăţie, sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi. 4. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, cari nu sînt cuviincioase; ci mai de grabă cuvinte de mulţămire.
 • Porneo vs mimetai
 • 5.Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu. 6.Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşerte; căci din pricina acestor lucruri vine mînia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. 7. Să nu vă întovărăşiţi dar deloc cu ei.
 • NU VA LASATI AMAGITI : JUDECATA ESTE O CERTITUDINE
 • – universalismul (MANTUIREA FINALA UNIVERSALA )= amagire , inselaciune cu vorbe desarte
 • – absolutizare vs echilibru ( pastrare in tensiune = integrare )

Ex : sumetochoi – nu prresupune lispsa de interactiune, doar a nu fi partasi

 • 8.Odinioară eraţi întunerec; dar acum sînteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii. 9.Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr.10.Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului, 11.şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunerecului, ba încă mai de grabă osîndiţi-le. 12. Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns. 13. Dar toate aceste lucruri, cînd sînt osîndite de lumină, sînt date la iveală; pentrucă ceiace scoate totul la iveală, este lumina. 14. De aceea zice: „Deşteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina.“

SINTEM O LUMINA RODITOARE

O lumina care discerne dokimazotesteaza si aproba

 • 15.Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. 16. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sînt rele.  17. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului.
 • UMBLAM IN INTELEPCIUNE
 • rascumparam vreamea ( cumparam timp )
 • Intelegem voia lui Dumnezeu generala / specifica
 • 18.Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. 19.Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cîntări de laudă şi cu cîntări duhovniceşti, şi cîntaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. 20. Mulţămiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos. 21. Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.
 • LASATI-VA UMPLUTI DE DUH
 • DYONISOS – intoxicatia care duce la inspiratie
 • VORBITI – psalmi = poezie pe fond muzical , unii altora
 • CANTATI – aduceti LAUDA DOMNULUI
 • MULTUMITI – fiti multumiti – opusul egoismului ( autosatifacere )
 • SUPUNETI-VA UNII ALTORA ( dati intieietate// oferiti respect / vedeti pe Hristos )

O SOCIETATE NOUA

 • 21.Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos. 22. Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; 23. căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este capul Bisericii, El, Mîntuitorul trupului. 24. Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile. 25. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, 26. ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvînt, 27. ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără sbîrcitură sau altceva de felul acesta, ci sfîntă şi fără prihană. 28. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta, se iubeşte pe sine însuş. 29. Căci nimeni nu şi-a urît vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica; 30. pentrucă noi sîntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. 31. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mamă-sa, şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup“. 32. Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). – 33. Încolo fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat.
 • Transfomarea societatii vine din relatiile de baza transformate
 • SOT – SOTIE
 • PARINTI – COPII
 • PATRON – ANGAJATI
 • Cadru general BIBLIC , adauga prezenta domniilor si stapanirilor in locurile ceresti care influenteaza aceste relatii
 • Transfomarea societatii vine din relatiile de baza transformate
 • SOT – SOTIE
 • PARINTI – COPII
 • PATRON – ANGAJATI
 • Cadru general BIBLIC , adauga prezenta domniilor si stapanirilor in locurile ceresti care influenteaza aceste relatii
 • Cuvinte cheie : AUTORITATE si SUPUNERE
 • Modelul prezentat de Isus prin modul sau de relationare :
 • Restaureaza DEMNITATEA femei, copiilor , slujitorilor
 • Proclama EGALITATEA intre toate fiintele umane
 • Lucreaza UNITATEA tuturor in El prin Duhul Sfanta
 • 4:1.Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea, pe care aţi primit-o, 2.cu toată smerenia şi blîndeţa, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste,

AUTORITATEA

 • Este data de Dumnezeu cu scopul revelarii purtarii sale de grija
 • Este un indicator pentru roluri nu pentru valoare
 • Este valida atat timp cat faciliteaza voia lui Dumnezeu

SUPUNEREA

 • Un act de credinta
 • Un loc intr-un rol pentru o vreme agreata
 • Este prezenta in viata oamenilor lui DUMNEZEU
 • Supuneti-va unii altora in dragoste
 • SOTUL SI SOTIA LUI
 • RELATIA CARE MODELEAZA CULTURI SI INFLUENTEAZA DESTINE
 • APLICATII PRACTICE pornind de la:
 • SUPUNERE = DRAGOSTE
 • SUPUNERE = RESPECT
 • Modelul divin e DRAGOSTEA FARA FRICA de oameni doar plina de RESPECT pentru Dumenzeu
 • Evalueaza-ti FRICA – FRICA DE DUMNEZEU asta se vede in SUPUNERE