„Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale –,
luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândești la el?
Și fiul omului, ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu
și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale,
toate le-ai pus sub picioarele lui: oile și boii laolaltă,
fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării,
tot ce străbate cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru,
cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul!”

Psalmul 8:3-9