ARDEREA DE TOT

Arderea de tot (1:1-17) – este jertfa pentru ispăşire. Aceasta este jertfa majoră, deoarece iniţiază o relaţie corectă între Dumnezeu şi păcătos. Animalul de jertfă sau pasărea trebuie să fie fără cusur. Legătura dintre păcătos şi jertfă este exprimată astfel: „Să-şi pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot şi va fi primit de Domnul, ca să facă ispăşire pentru el” (1:4). Cu excepţia pielii, animalul este jertfit în întregime lui Dumnezeu prin foc

JERTFA DE MANCARE

Jertfa de mâncare (2:1-16) – înseamnă sfinţirea întregii vieţi, dedicarea acestuia lui Dumnezeu. Păcătosul justificat, declarat neprihănit prin jertfa de ispăşire, răspunde plin de recunoştinţă prin aducerea jertfei de mâncare. Odată împăcat cu Dumnezeu, păcătosul răspunde prin devotament din toată inima.

JERTFA DE MULTUMIRE

Jertfa de mulţumire (3:1-17; 7:11-34) – simbolizează bucuria relaţiei restaurate. Spre deosebire de arderea de tot, unde întregul animal era mistuit de focul de pe altar, în această jertfă, doar grăsimea de pe organele interne şi rinichii sunt arse. În schimb, carnea este gătită şi mâncată de preoţi şi de popor (7:15,31-34). Părtăşia cu Dumnezeu înseamnă de asemenea părtăşia cu poporul Său.

JERTFA pentru ISPASIRE

Jertfa pentru ispăşire (4:1-35; 6:24-30) – această jertfă constituie baza restaurării. Simbolizează menţinerea relaţiei deja stabilită, în situaţia în care păcatul a fost înfăptuit fără intenţie

JERTFA pentru VINA

Jertfa pentru vină (5:14-19; 7:1-10) – serveşte la menţinerea relaţiei existente. Aceasta se aducea în cazul încălcării drepturilor altora. În acest caz, era necesară nu doar o îndepărtare a păcatului ci şi o compensaţie pentru paguba pricinuită

Unde este jertfa pentru pacat intentionat?

“Dar dacă cineva, fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voie, hulește pe Domnul: acela va fi nimicit din mijlocul poporului său,”‭‭
Numeri‬ ‭15:30‬ ‭VDCC‬‬

Jertfa Domnului ISUS

“El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu”Evrei‬10:12‬VDCC
“Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți.”‭‭Evrei‬ ‭10:14‬ ‭VDCC

“Lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt. Căci, după ce a zis: „Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor”, adaugă: „Și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.””‭‭Evrei‬ ‭10:15-17‬ ‭VDCC‬‬

“Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și, fiindcă avem un Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune.”‭‭Evrei‬ ‭10:19-24‬ ‭VDCC‬‬