Psalmul 24:7-11
7. Porţi, ridicaţi-vă capetele;ridicaţi-vă, porţi vecinice,ca să intre Împăratul slavei! –
8. „Cine este acest Împărat al slavei?“ -Domnul cel tare şi puternic,Domnul cel viteaz în lupte.
9. Porţi, ridicaţi-vă capetele;ridicaţi-le, porţi vecinice,ca să intre Împăratul slavei!
10. „Cine este acest Împărat al slavei?“- Domnul oştirilor:El este Împăratul slavei! –

Modelul domnului isus

Filipeni 2:6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuş n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,
7. ci S-a desbrăcat pe sine însuş şi a luat un chip de rob, făcîndu-Se asemenea oamenilor.
8. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător pînă la moarte, şi încă moarte de cruce.
9. Deaceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este mai pe sus de orice nume;
10. pentruca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pămînt şi de supt pămînt,
11. şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.

Si eu voi invia

Invierea este dovada inaltarii
Invierea este urmarea ascultarii
Invierea este raspunsul lui Dumnezeu la jerta Lui Isus
EL NE-A ARATAT CALEA SI NOI VOM INVIA : În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui ( Romani 6:5)

Solutii practice

Ioan 12: 24. Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă grăuntele de grîu, care a căzut pe pămînt, nu moare, rămîne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă.
25. Cine îşi iubeşte viaţa, o va pierde; şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta, o va păstra pentru viaţa vecinică.

De a ramane fara cele necesare: daruind altora
De a nu fi iubit si acceptat: iubeste si accepta
De a nu fi vesnic: daruindu-te in fiecare zi lui Dumnezeu

Daca deci ati inviat

Coloseni 3:1…….împreună cu Hristos, căutaţi cele de sus, unde Hristos este aşezat la dreapta lui Dumnezeu:
2. gândiţi la cele de sus, nu la cele de pe pământ,
3. pentru că voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.
4. Când Se va arăta Hristos, care este viaţanoastră, atunci veţi fi arătaţi şi voi, împreună cu El, în glorie.