2020 – un an al multiplicarii

Psalmul 1

 

 

Psalmul inceputurilor de an

 • 1.Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi,nu se opreşte pe calea celor păcătoşi,şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori!
 • 2.Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului,şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!
 • 3.El este ca un pom sădit lîngă un izvor de apă,care îşi dă rodul la vremea lui,
 • şi ale cărui frunze nu se veştejesc:tot ce începe, duce la bun sfîrşit.
 • 4.Nu tot aşa este cu cei răi:ci ei sînt ca pleava, pe care o spulberă vîntul.
 • 5.Deaceea cei rău nu pot ţinea capul sus în judecăţii,nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi.
 • 6.Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi,dar calea păcătoşilor duce la pieire

Ordinea divina

 • Ordoneaza-ti viata = ordoneaza-ti timpul
 • Bazat pe experientele trecute, luand in considerare realitatile actuale si avand in minte dorintele si asteptatire cu privier la viitor care e cea mai inteleapta decizie de luat.
 • “Numara zilele”- pentru a capata o inima inteleapta

Plan zilnic

 • nu risipi timp in “salonul pacatului “ ( unde pierzi timp? )
 • nu mai sta pe un drum dupa ce ti-ai dat seama ca duce la pierzare
 • nu te perfectiona la colegilul “limbilor desarte”
 • Ci zi si noapte cugeta ( mediteaza ) la lucrurile vesnice, roditoare aducatoare de viata.

Versetul de aur

 • Evrei 3:12.Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. 13.Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, cîtă vreme se zice: „Astăzi,“ pentruca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului. 14. Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm pînă la sfîrşit încrederea nezguduită dela început, 15. cîtă vreme se zice: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.“

Solutie practica

 • 12.Căci Cuvîntul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice sabie cu două tăişuri: pătrunde pînă acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gîndurile inimii.

Chemarea ucenicilor

 • Matei 28:16.Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galilea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă. 17.Cînd L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit. 18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pămînt. 19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. 20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin.