ESTERA – spiritul generozitatii

Estera 4:11-17

 

 • 11.„Toţi slujitorii împăratului şi poporul din ţinuturile împăratului ştiu că este o lege care pedepseşte cu moartea pe oricine, fie bărbat fie femeie, care intră la împărat, în curtea dinlăuntru, fără să fie chemat. Numai acele scapă cu viaţă, căruia îi întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur. Şi eu n-am fost chemată la împărat de treizeci de zile.“
 • 12.Cînd s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu,
 • 13.Mardoheu a trimes următorul răspuns Esterei: „Să nu-ţi închipui că numai tu vei scăpa dintre toţi Iudeii, pentrucă eşti în casa împăratului.
 • 14.Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte pentru Iudei, şi tu şi casa tatălui tău veţi peri. Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?“
 • 15.Estera a trimes să spună lui Mardoheu:
 • 16.„Du-te, strînge pe toţi Iudeii cari se află în Susa, şi postiţi pentru mine, fără să mîncaţi nici să beţi, trei zile, nici noaptea, nici ziua. Şi eu voi posti odată cu slujnicele mele; apoi voi intra la împărat, în ciuda legii; şi, dacă va fi să per, voi peri.“
 • 17.Mardoheu a plecat, şi a făcut tot ce-i poruncise Estera.

 • Estera este un portret de frumuseţe trupească şi sufletească feminină:
 • plăcută la chip şi modestă la suflet (2:15)
 • înţeleaptă (2:9-17; 5:1-3)
 • ascultătoare (2:10)
 • smerită (4:16)
 • curajoasă (7:6)
 • loială şi perseverentă (2:22; 8:1-2; 7:3-4).

Estera – a trait dincolo de ea