EZRA

„Căci Ezra îşi pusese inima să adîncească şi să împlinească Legea Domnului, şi să înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi poruncile” (Ezra 7:10).

 

Consideratii istorice

 • Pentru a intelege perioada citim impreuna Ezra cu Neemia, adaugam si Estera .Ordinea istorica : Ezechiel, Daniel, Estera, Ezra, Neemia, Hagai, Zaharia, Maleahi
 • Totul pentru a se implini profetiile Isaia 41:2-4
 • Evreii au fost duşi în robie mai întîi de asirieni (1 Împ. 17) şi apoi de babilonieni (2 Împ. 25). După 70 de ani de robie, împăratul persan Cir le-a dat dreptul de a se întoarce în ţara lor. Babilonul căzuse între timp sub cucerirea medo-persanilor (Octombrie 539 î.Cr.). Cele zece seminţii luate în robie de asirieni nu s-au mai întors în Israel, în anul 537 î.Cr. s-au întors în Israel primii evrei veniţi din robie. În anul 516 î.Cr. a fost încheiată reclădirea Templului, în anul 479 î.Cr. Estera a devenit împărăteasa Persiei (ca soţie a lui Xerxes). În anul 458 î.Cr. Ezra a condus cel de al doilea convoi de evrei care s-au întors din robie, în anul 445 î.Cr. Neemia a reconstruit zidurile Ierusalimului.

2 robii, 3 deportari, 3 intoarceri

 • 722 i.d.h – asirienii duc 10 semintii in robie( Israel – pastea de nord)
 • 586 i.d.h – babilonienii duc cele 2 semintii ramase ( Iuda )
 • 606 i.d.h- primul val de deportare – sint dusi liderii, oamenii educati, cei de la curtea regala (printre ei si adolescentul Daniel)
 • 596 i.d.h – al doilea val de deportare – sint dusi toti mestesugarii si negustorii oamenii care tineau economic tara pe picioare
 • 586 i.d.h – al trilea val – vine o armata puternica si rade totul din temelii, templul, zidurile cetatii… tot..
 • 70 de ani de robie Ieremia 25:11 , Daniel 9:2-3

3 intoarceri

 • 537i.d.h – imparatul Cir da decretul si lasa sa plece pe Zorobabel ( e din linia familiei regale, Matei 1 ), el este insotit de aprox 50.000 de evrei si ei pornesc restaurarea cetatii
 • 458 i.d.h – al doilea val de reintoarcere este condus de Ezra ( scrib )care vine cu 1800 de levity , el restaureaza viata cultica , inchianarea la temple
 • 444 i.d.h – al treilea val condus de Neemia ( paharnicul imparatului) –impreuna cu un grup de mestesugari pentru a restaura zidurile cetatii

Cum citim o carte din biblie

 • Abordare personala : – cautam versetul de aur – cel care ne vorbeste noua, acum, intr-un mod personal , revelator
 • Abordare comunitara : citim pentru a gasi invataturi pentru altii (metoda specifica pastorilor, invatatorilor )
 • Abordare din perspectiva globala lui Dumnezeu : citim pentru a identifica principii transfomatoare, aducatoare de viata. Ea urmareste interactiunea dintre Dumnezeu si personajele principale care arata cum este El si cum se poarta El cu noi.

Perspectiva globala

 • “Fiecare nouă pedeapsa a fost mai mare decât cea precedentă. Mai întâi, Dumnezeu a trimit asupra poporului Său atacul popoarelor din jur, cel mai adesea filistenii. Evreii n-au vrut să se îndrepte și atunci Dumnezeu a mărit suferințele lor prin secetă, lipsa mâncării și înfometare. Când nici aceasta nu le-a trezit conștiința,  a trimis asupra lor molime și boli. Pedeapsa cea mai mare a fost atunci când au pierdut dreptul de a mai sta în țara promisă și au fost duși în robie departe de ea. În zorii istoriei lor, Dumnezeu i-a scos din robia Egiptului și i-a adus în țara promisă, dar încă de atunci i-a amenințat că nu o vor stăpâni se vor strica prin trăirea în păcat” – comentariu biblic
 • In timpul lui Ezra – Domnul trezeste duhul lui Cir, trezeste duhul celor care aleg sa se intoarca ( erau mult mai putini decit cei care fusesera adusi in robie, dar acum prosperasera …. Si e era greu sa lasi totul de dragul unui vis… a lui Dumnezeu

Etapele trezirii duhului

1. Întoarcerea în ţară (cap.1 şi 2) – revenirea la străvechea vatră a credinţei.
2. Reclădirea altarului (cap. 3:1-6 – reluarea unei vieţi de rugăciune.
3. Reclădirea Templului (3:8-13) – reconsiderarea atitudinii faţă de Dumnezeu.
4. Înfruntarea duşmanilor (cap.4) – respingerea ispitelor şi tentaţiilor care ne-ar putea opri din drum.
5. Îndemn profetic (5:1-6:14) – supunerea faţă de autoritatea Cuvîntului lui Dumnezeu.
6. Terminarea Templului (6:15-22) – perseverenţa în ascultarea şi cinstirea Domnului.

 

Ezra 

 • Înfiinţarea în Babilon a unei instituţii cu numele de: „Sinagoga cea mare”. Această şcoală rabinică era alcătuită dintr-un număr de 120 de membrii, toţi urmaşi ai profeţilor şi întemeietori ai grupării „cărturarilor” care au păstrat şi transmis apoi scrierile sfinte evreieşti. Alcătuirea „canonului” Vechi Testamental. Ezra le-a aşezat pe toate în trei categorii distincte numindu-le: Legea, Profeţii şi Scrierile.
 • Trecerea de la scrierea antică ebraică la scrierea evreiască cu caractere grafice asiriene– Ezra 4:7
 • Alcătuirea Cronicilor ca un rezumat al istoriei evreieşti şi scrierea cărţilor Ezra şi Neemia.
 • Înfinţarea sinagogilor locale ca locuri în care poporul să citească şi să înveţe perceptele religiei evreieşti. În ,,diaspora“, evreii au devenit ,,poporul cărții, numire pe care o împart astăzi cu creștinii. Ea subliniază faptul că acest popor se conformează, dincolo de legile țărilor în care trăiesc, prescripțiilor din Scripturi. În felul acesta ,,granițele Bibliei“ au devenit teritoriul existenței lor.

Reforma lui Ezra

Pe cînd sta Ezra, plîngînd şi cu faţa la pămînt înaintea Casei lui Dumnezeu, şi făcea această rugăciune şi mărturisire, se strînsese la el o mulţime foarte mare de oameni din Israel, bărbaţi, femei şi copii, şi poporul vărsa multe lăcrămi. Atunci Şecania, fiul lui Iehiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvîntul şi a zis lui Ezra: „Am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru, ducîndu-ne la femei străine cari fac parte din popoarele ţării. Dar Israel n-a rămas fără nădejde în această privinţă. Să facem acum un legămînt cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei şi a copiilor lor, după părerea domnului meu şi a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru. Şi facă-se după Lege. Scoală-te, căci treaba aceasta te priveşte. Noi vom fi cu tine. Îmbărbătează-te şi lucrează.“ Ezra s-a sculat, şi a pus pe căpeteniile preoţilor, Leviţilor şi întregului Israel, să jure că vor face ce se spusese. Şi ei au jurat. Apoi Ezra a plecat dinaintea Casei lui Dumnezeu, şi s-a dus în odaia lui Iohanan, fiul lui Eliaşib. Cînd a intrat, n-a mîncat pîne şi n-a băut apă, pentrucă era mîhnit din pricina păcatului fiilor robiei.. S-a dat de veste în Iuda şi la Ierusalim că toţi fiii robiei trebuie să se adune la Ierusalim, şi că, după părerea căpeteniilor şi bătrînilor, oricui nu va veni în trei zile i se vor lua averile, şi el însuş va fi izgonit din adunarea fiilor robiei. Toţi bărbaţii lui Iuda şi Beniamin s-au strîns la Ierusalim în trei zile. Era a douăzecea zi a lunii a noua. Tot poporul stătea pe locul deschis dinaintea Casei lui Dumnezeu, tremurînd din pricina împrejurării aceleia şi de ploaie. Preotul Ezra s-a sculat şi le-a zis: „Aţi păcătuit luînd femei străine, şi aţi făcut pe Israel şi mai vinovat. Mărturisiţi-vă acum greşala înaintea Domnului, Dumnezeului părinţilor voştri, şi faceţi voia Lui! Despărţiţi-vă de popoarele ţării şi de femeile străine.“ Toată adunarea a răspuns cu glas tare: „Trebuie să facem cum ai zis!  Dar poporul este în mare număr, vremea este ploioasă, şi nu poate să rămînă afară. De altfel, aceasta nu este treabă de o zi sau două, căci sînt mulţi printre noi cari au păcătuit în privinţa aceasta.. Să rămînă dar toate căpeteniile noastre în locul întregei adunări. Şi toţi cei din cetăţile noastre, cari s-au însurat cu femei străine, să vină la timpuri hotărîte, cu bătrînii şi judecătorii din fiecare cetate, pînă se va abate dela noi mînia aprinsă a Dumnezeului nostru din pricina întîmplării acesteia.“ Ezra 10:1-14

Schimbarea incepe cu identificare

 • Cine sintem noi?
 • 2 Corinteni 17.Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.