Predica | Cornel Caba | Biserica lui Cristos | 25 Noiembrie 2018

   Biserica lui Hristos Ioan 15:12-17 12. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu. 13. Nu este mai mare dragoste decît să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi. 14. Voi sînteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu. 15. Nu vă mai numesc robi, pentrucă robul nu ştie ce face stăpînul său; ci v-am numit prieteni, pentrucă v-am făcut cunoscut tot ce am auzit dela Tatăl Meu. 16. Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rînduit să mergeţi şi să aduceţi roadă,…Citește mai mult