IOV – CREDINTA TE TRECE BIRUITOR PRIN SUFERINTA

Introducere: Iov 1:8

 

IOV UN OM AL CREDINTEI

 8. Domnul a zis Satanei: Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pămînt. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate dela rău.“  9. Şi Satana a răspuns Domnului: „Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu?  10. Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvîntat lucrul mînilor lui, şi turmele lui acopăr ţara. 11. Dar ia întinde-Ţi mîna, şi atinge-te de tot ce are, şi sînt încredinţat că Te va blestema în faţă.“ 12. Domnul a zis Satanei: „Iată, îţi dau pe mînă tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mîna.“ Şi Satana a plecat dinaintea Domnului.

IOV PERSONAJ ISTORIC REAL

 • Iov a trăit înainte de vremea lui Avraam. Lungimea vieţii lui este caracteristică acelei perioade. Numai după suferinţa sa, Iov a mai trăit încă 140 de ani! (Iov 42:16). 
 • În textul cărţii se aminteşte de o monedă numită în evrreieşte: „Chesita”. Despre această monedă nu mai aflăm decît în textele care amintesc de viaţa patriarhilor (Gen. 33:19). 
 • Viaţa lui Iov ar trebui plasată între capitolele 11 şi 12 ale cărţii Geneza. Ţara „Uţ” în care a trăit Iov poartă numele unuia dintre nepoţii lui Noe (Gen. 22:20-21).

IOV – UN OM CU CREDINTA INCERCATA

Parca este un film inceput cu secole in urma care se repeta si azi dar cu actori diferiti, :

 • ,Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. 32 Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.” – Luca 22:30-32
 • Incercarea / testarea este a CREDINTEI .

SUFERINTA LUI IOV

 Într-o zi, pe cînd fiii şi fiicele lui Iov mîncau şi beau vin în casa fratelui lor celui întîi-născut, 14. a venit la Iov un sol, care a zis: „Boii arau şi măgăriţele păşteau lîngă ei. 15. Şi s-au aruncat nişte Sabeeni asupra lor, i-au luat, şi au trecut pe slujitori prin ascuţişul săbiei. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.“ 16. Pe cînd vorbea el încă, a venit un altul şi a zis: „Focul lui Dumnezeu a căzut din cer, şi a aprins oile şi pe slujitorii tăi, şi i-a ars de tot. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.“ 17. Pe cînd vorbea el încă, a venit un altul şi a zis: „Nişte Haldeeni, înşiraţi în trei cete, s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat şi au trecut pe slujitori prin ascuţişul săbiei. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.“ 18. Pe cînd vorbea el încă, a venit un altul şi a zis: „Fiii tăi şi fiicele tale mîncau şi beau vin în casa fratelui lor întîi-născut. 19. Şi deodată, a venit un vînt mare de dincolo de pustie, şi a izbit în cele patru colţuri ale casei: Casa s-a prăbuşit peste tineri, şi au murit. Şi am scăpat numai eu, ca să-ţi dau de ştire.“ 20. Atunci Iov s-a sculat, şi-a sfîşiat mantaua, şi şi-a tuns capul. Apoi, aruncîndu-se la pămînt, s-a închinat, 21. şi a zis: „Gol am ieşit din pîntecele mamei mele, şi gol mă voi întoarce în sînul pămîntului. Domnul a dat, şi Domnul a luat, – binecuvîntat fie Numele Domnului!“ 22. În toate acestea, Iov n-a păcătuit de loc, şi n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu.

CREDINTA CARE BIRUIESTE ORICE SUFERINTA

 • Ea vine din IDENTITATEA in HRISTOS
 • Sint o faptura noua / am o viata noua/ nascut din nou 2 Cor 5:17
 • Pot totul in Hristos care ma intareste Filipeni 4:13

TESTAREA CREDINTEI NU ESTE ACELASI LUCRU CU FORMAREA CREDINTEI

Procesul de FORMARE : 2 Cor 3: 18. Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi sîntem schimbaţi în acelaş chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

SIGURANTA BIRUINTEI

 • Cum poate un DUMNEZEU BUN sa ne lase sa fim testati
 • EL se asigura ca avem tot ce ne trebuie ca sa iesim birouitori :
 • 1 Cor10:13. Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

MESAJUL CARTII LUI IOV – CUM TRATEAZA DUMNEZEU OAMENII

 • IOV E UN NEEVREU
 • PREMIZA CA DUMNEZEU GUVERNEAZA LUMEA PE PRINCIPIUL DREPTATII
 • PRINCIPIUL PRIMAR DUPA CARE GUVERNEAZA DUMNEZEU ESTE PRINCIPUL DRAGOSTEI AL HARULUI
 • DREPTATEA ESTE PREZENTA DAR DUPA CE HARUL ESTE ARATAT

PS 103.10. Nu ne face după păcatele noastre,nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre.11. Ci cît sînt de sus cerurile faţă de pămînt,atît este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El;12. cît este de departe răsăritul de apus,atît de mult depărtează El fărădelegile noastre dela noi.13. Cum se îndură un tată de copiii lui,aşa Se îndură Domnul de ceice se tem de El.

 

REVELATIA ADUNATA IN CARTE 

 • Pentru trecut Increde-te In harul lui Dumnezeu, pentru prezent, In dragostea Lui, iar pentru viitor, In promisiunile Lui.
 • 42:1.Iov a răspuns Domnului, şi a zis: 2. „Ştiu că Tu poţi totul, şi că nimic nu poate sta împotriva gîndurilor Tale“. – 3. „Cine este acela care are nebunia să-Mi întunece planurile?“ –  „Da, am vorbit, fără să le înţeleg,  de minuni, cari sînt mai pe sus de mine şi pe cari nu le pricep.“ –  4. „Ascultă-Mă, şi voi vorbi;  te voi întreba, şi Mă vei învăţa.“ –  5. „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine;  dar acum ochiul meu Te-a văzut.  6. De aceea mi-e scîrbă de mine  şi mă pocăiesc în ţărînă şi cenuşă.“

PRIETENII LUI IOV

 • 2:11 Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Şuah, şi Ţofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile cari-l loviseră. S-au sfătuit şi au plecat de acasă să se ducă să-i plîngă de milă şi să-l mîngîie. 12.Ridicîndu-şi ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Şi au ridicat glasul şi au plîns. Şi-au sfîşiat mantalele, şi au aruncat cu ţărînă în văzduh deasupra capetelor lor. 13.Şi au şezut pe pămînt lîngă el şapte zile şi şapte nopţi, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cît de mare îi este durerea
 • Iov se scarpina pe tot corpul , ajunge de blestema ziua in care s-a nascut ( cap.3)
 • Realitatea lui Iov includea Intrebari existentiale, durere profunda, durere fizica

SOLUTII LOGICE ALE PRIETENILOR

 • Elifaz din Teman : „Fi-va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fi-va el curat înaintea Celui ce l-a făcut? 18.Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii Săi, dacă găseşte El greşeli chiar la îngerii Săi, 19.cu cît mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, cari îşi trag obîrşia din ţărînă, şi pot fi zdrobiţi ca un vierme! 20. De dimineaţă pînă seara sînt zdrobiţi, pier pentru totdeauna, şi nimeni nu ţine seama de ei. 21. Li se taie firul vieţii: mor, şi tot n-au căpătat înţelepciunea!
 • TOTI OAMENII SINT VINOVATI

SOLUTII LOGICE ALE PRIETENILOR

 • Bildad din Suah : „Fi-va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fi-va el curat înaintea Celui ce l-a făcut? 18.Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii Săi, dacă găseşte El greşeli chiar la îngerii Săi,19.cu cît mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, cari îşi trag obîrşia din ţărînă, şi pot fi zdrobiţi ca un vierme! 20. De dimineaţă pînă seara sînt zdrobiţi, pier pentru totdeauna, şi nimeni nu ţine seama de ei. 21. Li se taie firul vieţii: mor, şi tot n-au căpătat înţelepciunea!
 • TOTI SINTEM VINOVATI, TOTI SINTEM FARA VALOARE

SOLUTII LOGICE ALE PRIETENILOR

 • Tofar din Naama : Tu zici: «Felul meu de a vedea este drept, şi sînt curat în ochii Tăi.» – 5.A! de ar vrea Dumnezeu să vorbească, de Şi-ar deschide buzele să-ţi răspundă, 6. şi de ţi-ar descoperi tainele înţelepciunii Lui, ale înţelepciunii Lui nemărginite, ai vedea atunci că nu-ţi răsplăteşte totuş după fărădelegea ta. 7. Poţi spune tu că poţi pătrunde adîncimile lui Dumnezeu, că poţi ajunge la cunoştinţa desăvîrşită a Celui Atot puternic?
 • TOTI SINTEM VINOVATI , TOTI SINTEM FARA VALOARA si tu crezi ca poti sa ajungi la cunostinta desavarsita a lui DUMENZEU?

EVANGHELIA

 • Vinovatie – sentimentul ca am gresit – am pacatuit
 • Rusine – sentimentul ca nu avem valoare, ca nu sintem suficenti de buni.
 • Adam dupa ce a pacatuit a experimentat vinovatia si rusinea, ele raman o referinta pentru omenire
 • VINOVATIA + RUSINE = DURERE
 • In al doilea Adam prin lucrarea lui Isus
 • Vinovatia este acoperita de HAR – sintem iertati,
 • Rusinea este inlocuita cu NEPRIHANIRE– sintem valorosi, sintem sfintiti, sintem buni
 • HAR + NEPRIHANIRE = IMPLINIRE , BIRUINTA in viata

ALEGEREA TA

 • Romani 3:23.Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. – PRIMUL ADAM
 • 24.Şi sînt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus – AL DOILEA ADAM
 • Romani5:17.Dacă deci, prin greşala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult ceice primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel unul singur, care este Isus Hristos!)

ELIHU – o perspectiva diferita

 • Punctul de plecare pentru orice argumentatie :
 • Duhul lui Dumnezeu m-a făcut, şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă
 • Dumnezeu vorbeşte însă, cînd într-un fel, cînd într-altul. dar omul nu ia seama15.El vorbeşte prin visuri, prin vedenii de noapte, cînd oamenii sînt cufundaţi într-un somn adînc, cînd dorm în patul lor. 16.Atunci El le dă înştiinţări, şi le întipăreşte învăţăturile Lui, 17. ca să abată pe om de la rău, şi să-l ferească de mîndrie, 18. ca să-i păzească sufletul de groapă şi viaţa de loviturile săbiei. 19. Şi prin durere este mustrat omul în culcuşul lui, cînd o luptă necurmată îi frămîntă oasele. 20. Atunci îi este greaţă de pîne, chiar şi de bucatele cele mai alese. 21. Carnea i se prăpădeşte şi piere, oasele cari nu i se vedeau rămîn goale; 22. sufletul i se apropie de groapă, şi viaţa de vestitorii morţii. 23. Dar dacă se găseşte un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea, cari vestesc omului calea pe care trebuie s-o urmeze, 24. Dumnezeu Se îndură de el şi zice îngerului: «Izbăveşte-l, ca să nu se pogoare în groapă; am găsit un preţ de răscumpărare pentru el!» 25. Şi atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereţei lui. 26. Se roagă lui Dumnezeu, şi Dumnezeu îi este binevoitor, îl lasă să-I vadă Faţa cu bucurie, şi-i dă înapoi nevinovăţia. 27. Atunci el cîntă înaintea oamenilor, şi zice:
 • «Am păcătuit, am călcat dreptatea, şi n-am fost pedepsit după faptele mele;
 • 28.Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă, şi viaţa mea vede lumina!»